logo MS maly

Fotovoltaika bez starostí…

Pomůžeme vám snížit ceny energií a stát se energeticky nezávislí

Fotovoltaická elektrárna je pojem, který se v poslední době objevuje doslova všude. Setkáte se s ním v televizi, tisku a v neposlední řadě na sociálních sítích. Zvláště v souvislosti se současnou problematikou energetické krize a neustále rostoucími cenami jak energií tak i ostatních komodit s energií souvisejícími, se technologie fotovoltaických elektráren stávají velmi diskutovaným tématem.

Jak vlastně takové fotovoltaické elektrárny fungují? Tak především je potřeba pochopit, z čeho se taková elektrárna skládá. Hlavním a nejviditelnějším prvkem takové elektrárny jsou tzv. fotovoltaické panely, které jsou tvořeny krystalickými fotočlánky, které mění sluneční světlo na elektrickou energii.

Dalším důležitým článkem elektrárny jsou tzv. střídače, které vzniklou elektrickou energii – stejnosměrnou, přetransformují na střídavou, kterou pak lze využít v běžné rozvodné síti. A kolik vlastně takové energie vyrobím? Toto samozřejmě záleží na několika významných faktorech. Především na množství fotovoltaických panelů instalovaných na střeše, sklon střechy a umístění na konkrétní světovou stranu a v neposlední řadě na počasí. Bez dostatečného slunečního svitu energii nedostaneme. Pokud je vše zmíněné ideální a dostatečné, dostaneme dostatek elektrické energie pro pokrytí spotřeby celé domácnosti a v takovém případě mohou dokonce vznikat tzv. „přetoky“, což je vyprodukovaná elektrická energie, která „teče“ do distribuční sítě. Většinou tyto přetoky vznikají v době, kdy nejsme schopni přebytečně vyrobenou energii zužitkovat. Z těchto důvodů je ideální instalovat baterie jako uložiště přebytečné energie a takto uloženou energii využívat v době, kdy je dodávka proudu z fotovoltaických panelů nedostatečná nebo žádná (večer).

Cílem společnosti M&S Elektro Třinec je zefektivnit výrobu a využití elektrické energie a zvýšit tím tak energetickou soběstačnost domu. Z tohoto důvodu přistupujeme ke každé instalaci individuálně a snažíme se fotovoltaickou elektrárnu navrhnout s ohledem na celkovou roční spotřebu domácnosti. Snažíme se zákazníkovi poskytnout co nejvíc informací o možnosti využití přebytečné vyrobené  energie (např. pro ohřev TUV, klimatizace apod.).  

Proč si vybrat nás?

V ČR za rok 2022 bylo zaevidováno 350 nových firem podnikajících ve fotovoltaice. Tyto firmy jsou z větší části účelově vytvořené a pravděpodobně do několika let zaniknou a tím pádem zaniknou i záruky na dílo.

Naše firma je na trhu již 20 let a zaměstnává pouze vlastní montéry s odbornou kvalifikací ELEKTROMONTÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ podle § 10d zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Naše společnost garantuje svým zákazníkům kvalitu svých služeb po celou dobu životnosti elektrárny. Nabízíme individuální přístup ke každé instalaci, od samotného návrhu až po realizaci. Nenecháváme instalaci elektrárny na externích, mnohdy zahraničních zaměstnancích, ale instalace provádí naši zkušení a odborní pracovníci, kteří jsou schopni řešit veškeré požadavky zákazníků. 

„Nehromadíme“ zakázky, ale přijímáme jen tolik zakázek, které jsme schopni vlastními silami pokrýt.

Co vám můžeme nabídnout?

  • Konzultace s našim technikem a návrh FVE na míru
  • Vyřídíme posudek a žádost o připojení k síti u distributora el. energie
  • Zpracujeme a vyřídíme žádost o dotaci v programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám)
  • Vše nainstalujeme, oživíme a zákazníka zaškolíme, tak aby měl dokonalý přehled o fungování své elektrárny
  • Zajistíme záruční i pozáruční servis